Krištof Zupet otvoritev

V soboto 28. aprila smo v Lični hiši odprli tretjo v nizu letošnjih razstav. S svojimi izvrstnimi slikarskimi stvaritvami se predstavlja slikar Krištof Zupet. Slikovita razstava z naslovom “Izpovedi vernika” je v teh prazničnih dneh vredna gleda.
V monografiji, ki je pred leti izšla,  je njegov brat prof. Janez Zupet opisal njegovo življenjsko in umetniško ustvarjanje:  Krištof Zupet je eden od tistih samotnežev, ki že več kot pol stoletja neopažen vztraja v zvišenem poslanstvu polnokrvnega umetnika in se je ves ta čas znal postaviti po robu razdiralnemu toku krizne moderne umetnosti. Odločilni dejavniki, ki mu to omogočajo so: pristna in globoka religioznost, ki mu pomeni nekaj povsem naravnega in samoumevnega. Drugi dejavnik je njegova bolezenska načetost. Zaradi svoje živčne obolelosti je moral dolga leta prebiti v bolnišnici., kjer si je v trpljenju in preizkušnjah nabiral  neprecenljive življenjske izkušnje. Tretji dejavnik pa je njegova seznanitev z dramatikom Ivanom Mrakom, ki je postal njegov enkraten učitelj, mentor, vzornik in prijatelj. Nanj je imela tudi močan vpliv Mrakova pokojna čena slikarka Karla Bulovec.
Krištof Zupet je vešč vseh slikarskih žanrov, najbolj dognan in prepričljiv pa je v portretih. Portretiranje sam imenuje »potovanje po obrazu«. V portretih je neizprosen iskalec resnice o človeku. Ne zanima ga upodobljenčeva zunanjost, ampak se zazira v njegovo dušo in išče njegovo pravo podobo.
Vsa Krištofova umetnost je pričevanje, pričevanje za luč, za vero in upanje, za lepoto in smiselnost življenja, za dragocenost sprejetega trpljenja, za moč ljubezni in končno za Boga. Še posebej to velja za njegovo sakralno umetnost. Njegova sakralna dela lahko občudijemo tudi na našem področju. V župnijski cerkvi v Ajdovščini je monumentalna slika Janeza Krstnika. V kapelicah  na Gradišču pri Vipavi pa je 14 postaj križevega pota v fresko tehniki. Poleg tega je naslikal več podob Križanega. Dve taki podobi lahko občudujemo tudi na pričujoči  razstavi.
Krištof verjame v nenadomestljivo in neuničljivo moč umetnosti, ki človeka prebuja, ozavešča in usposablja za največja življenjska tveganja in najvišje duhovne spone.
Gospod Krištof Zupet je v življenju šel skozi kalvarijo trpljenja in so se pri njem tudi v trpljenju rodile odlične slikarske stvaritve, ki jih  na razstavi lahko občudujemo. Take stvaritve lahko doseže zares polnokrvni  umetnik, ki ne naseda tekočim umetniškim tokovom in je sposoben  iz svoje notranjosti  projecirati na slikarsko platno vso barvitost in lepoto svojega  notranjega sveta.

Razstava bo na ogled do 16. aprila