Otvoritev razstave pirhov

Nekaj utrinkov iz sobotne otvoritve razstave pirhov.