Črke

V sredo 5. marca smo se na otroški delavnici zopet ukvarjali z ilustracijo. Naloga so bile ilustrirane prve črke imena in priimka.